Варна >> Транспорт Варна >> Разписание на спирка Автогара Варна

Спирка Автогара Варна - Варна

На тази страница може да намерите информация за разписанието на транспортните средства спиращи на спирка Автогара Варна - Варна - Автобус Варна - Албена, Автобус Варна - Бургас, Автобус Варна - Граничар, Автобус Варна - Добрич, Автобус Варна - Каварна, Автобус Варна - Кранево, Автобус Варна - Пловдив, Автобус Варна - Разград, Автобус Варна - Силистра, Автобус Варна - София, Автобус Варна - София Б, Автобус Варна - Шабла. Автобусни линии на градския и междуградския транспорт на Варна. Маршрути, разписание, информация на спирка Автогара Варна.
Делник
08
08:00
10
10:00
11
11:00
12
12:00
13
13:00
14
14:00
15
15:00
Събота
08
08:00
10
10:00
11
11:00
12
12:00
13
13:00
14
14:00
15
15:00
Неделя/Празник
08
08:00
10
10:00
11
11:00
12
12:00
13
13:00
14
14:00
15
15:00
Делник
06
06:30
07
07:00
07:30
08
08:00
08:30
09
09:00
09:30
10
10:00
10:30
11
11:00
11:30
12
12:00
13
13:00
13:30
14
14:00
14:30
15
15:00
15:30
16
16:00
16:30
17
17:00
17:30
18
18:00
18:30
Събота
06
06:30
07
07:00
07:30
08
08:00
08:30
09
09:00
09:30
10
10:00
10:30
11
11:00
11:30
12
12:00
13
13:00
13:30
14
14:00
14:30
15
15:00
15:30
16
16:00
16:30
17
17:00
17:30
18
18:00
18:30
Неделя/Празник
06
06:30
07
07:00
07:30
08
08:00
08:30
09
09:00
09:30
10
10:00
10:30
11
11:00
11:30
12
12:00
13
13:00
13:30
14
14:00
14:30
15
15:00
15:30
16
16:00
16:30
17
17:00
17:30
18
18:00
18:30
Делник
07
07:30
09
09:30
10
10:20
11
11:30
13
13:30
14
14:10
16
16:20
17
17:20
18
18:10
Събота
07
07:30
09
09:30
10
10:20
11
11:30
13
13:30
14
14:10
16
16:20
17
17:20
18
18:10
Неделя/Празник
07
07:30
09
09:30
10
10:20
11
11:30
13
13:30
14
14:10
16
16:20
17
17:20
18
18:10
Делник
07
07:30
08
08:30
09
09:30
11
11:30
13
13:30
15
15:30
17
17:30
19
19:30
Събота
07
07:30
08
08:30
09
09:30
11
11:30
13
13:30
15
15:30
17
17:30
19
19:30
Неделя/Празник
07
07:30
08
08:30
09
09:30
11
11:30
13
13:30
15
15:30
17
17:30
19
19:30
Делник
11
11:45
18
18:00
Събота
11
11:45
18
18:00
Неделя/Празник
11
11:45
18
18:00
Автогара Варна - Автогара Силистра
Делник
10
10:00
12
12:30
13
13:30
15
15:00
17
17:00
17:30
Събота
10
10:00
12
12:30
13
13:30
15
15:00
17
17:00
17:30
Неделя/Празник
10
10:00
12
12:30
13
13:30
15
15:00
17
17:00
17:30
Делник
00
00:45
06
06:50
07
07:45
08
08:30
10
10:45
11
11:00
12
12:30
15
15:00
16
16:00
17
17:30
22
22:30
23
23:15
23:45
Събота
00
00:45
06
06:50
07
07:45
08
08:30
10
10:45
11
11:00
12
12:30
15
15:00
16
16:00
17
17:30
22
22:30
23
23:15
23:45
Неделя/Празник
00
00:45
06
06:50
07
07:45
08
08:30
10
10:45
11
11:00
12
12:30
15
15:00
16
16:00
17
17:30
22
22:30
23
23:15
23:45
Делник
00
00:00
05
05:30
06
06:30
07
07:30
09
09:00
11
11:30
13
13:00
13:30
16
16:30
17
17:00
19
19:00
22
22:00
23
23:00
Събота
00
00:00
05
05:30
06
06:30
07
07:30
09
09:00
11
11:30
13
13:00
13:30
16
16:30
17
17:00
19
19:00
22
22:00
23
23:00
Неделя/Празник
00
00:00
05
05:30
06
06:30
07
07:30
09
09:00
11
11:30
13
13:00
13:30
16
16:30
17
17:00
19
19:00
22
22:00
23
23:00
Делник
08
08:50
11
11:00
12
12:30
15
15:00
18
18:40
Събота
08
08:50
11
11:00
12
12:30
15
15:00
18
18:40
Неделя/Празник
08
08:50
11
11:00
12
12:30
15
15:00
18
18:40