Свети Константин >> Транспорт Свети Константин >> Разписание на спирка Свети Константин

Спирка Свети Константин - Свети Константин - посока център

На тази страница може да намерите информация за разписанието на транспортните средства спиращи на спирка Свети Константин - Свети Константин - Автобус 8. Автобусни линии на градския и междуградския транспорт на Свети Константин. Маршрути, разписание, информация на спирка Свети Константин.
Делник
06
06:51;
07
07:21;
07:56;
08
08:29;
09
09:04;
09:34;
10
10:09;
10:47;
11
11:25;
12
12:05;
12:45;
13
13:25;
14
14:02;
14:37;
15
15:15;
15:55;
16
16:35;
17
17:15;
17:55;
18
18:32;
19
19:05;
19:34;
20
20:08;
20:40;
21
21:10
Събота
07
07:20;
07:50;
08
08:20;
08:50;
09
09:20;
09:50;
10
10:20;
10:50;
11
11:20;
11:50;
12
12:20;
12:50;
13
13:20;
13:50;
14
14:20;
14:50;
15
15:20;
15:50;
16
16:20;
16:50;
17
17:20;
17:50;
18
18:20;
18:50;
19
19:20;
19:50;
20
20:20;
21
21:20
Неделя/Празник
07
07:20;
07:50;
08
08:20;
08:50;
09
09:20;
09:50;
10
10:20;
10:50;
11
11:20;
11:50;
12
12:20;
12:50;
13
13:20;
13:50;
14
14:20;
14:50;
15
15:20;
15:50;
16
16:20;
16:50;
17
17:20;
17:50;
18
18:20;
18:50;
19
19:20;
19:50;
20
20:20;
21
21:20