Варна >> Транспорт Варна >> Разписание и маршрут на Автобус 209

Автобус 209 - Варна

На тази страница може да намерите информация за разписанието на Автобус 209 - Варна - от бл.407. Автобусни линии на градския и междуградския транспорт - Варна. Маршрути, разписание, информация и спирки на Автобус 209.

бл.407 - Кап. Петко - ул.Св.Елена - Химик - Девня - Мургаш - Армейска - ТИС Север - Ян Хунияди - КАТ - Георги Георгиев - Хемус - Възраждане - Газстанция - Победа - ВиК - Стадион Спартак - ХЕИ - Дубровник - Мир - Черноризец Храбър - Военна болница - Медицински к-с - Сотира - Спортист - Стадион Варна - Средношколска - Карин дом - Ученически комплекс - Почивка (обръщач)

Линията се поддържа от "Транстриумф Холдинг" АД. За повече информация: http://www.transtriumf.com!
Спирка бл.407: Линия Автобус 209
Делник
06
06:00
06:15
06:30
06:40
06:48
07
07:00
07:15
07:30
07:45
08
08:00
08:15
08:30
08:45
09
09:00
09:15
09:30
09:50
10
10:10
10:30
10:50
11
11:10
11:30
11:50
12
12:10
12:30
12:50
13
13:10
13:30
13:50
14
14:10
14:30
14:50
15
15:10
15:30
15:50
16
16:10
16:30
16:50
17
17:10
17:30
17:45
18
18:00
18:15
18:30
18:45
19
19:00
19:20
19:40
20
20:00
20:20
20:40
21
21:00
Събота
06
06:00
06:30
06:50
07
07:20
07:50
08
08:20
08:50
09
09:20
09:50
10
10:20
10:50
11
11:20
11:50
12
12:20
12:50
13
13:20
13:50
14
14:20
14:50
15
15:20
15:50
16
16:20
16:50
17
17:20
17:50
18
18:20
18:50
19
19:20
19:50
20
20:20
20:50
Неделя/Празник
06
06:00
06:30
06:50
07
07:20
07:50
08
08:20
08:50
09
09:20
09:50
10
10:20
10:50
11
11:20
11:50
12
12:20
12:50
13
13:20
13:50
14
14:20
14:50
15
15:20
15:50
16
16:20
16:50
17
17:20
17:50
18
18:20
18:50
19
19:20
19:50
20
20:20
20:50
Спирка Кап. Петко - ул.Св.Елена: Линия Автобус 209
Спирка Химик: Линия Автобус 209
Спирка Девня: Линия Автобус 209
Спирка Мургаш: Линия Автобус 209
Спирка Армейска: Линия Автобус 209
Спирка ТИС Север - Ян Хунияди: Линия Автобус 209
Спирка КАТ: Линия Автобус 209
Спирка Георги Георгиев: Линия Автобус 209
Спирка Хемус: Линия Автобус 209
Спирка Възраждане: Линия Автобус 209
Спирка Газстанция: Линия Автобус 209
Спирка Победа: Линия Автобус 209
Спирка ВиК: Линия Автобус 209
Делник
06
06:19
06:34
06:49
06:59
07
07:07
07:19
07:34
07:49
08
08:04
08:19
08:34
08:49
09
09:04
09:19
09:34
09:49
10
10:09
10:29
10:49
11
11:09
11:29
11:49
12
12:09
12:29
12:49
13
13:09
13:29
13:49
14
14:09
14:29
14:49
15
15:09
15:29
15:49
16
16:09
16:29
16:49
17
17:09
17:29
17:49
18
18:04
18:19
18:34
18:49
19
19:04
19:19
19:39
19:59
20
20:19
20:39
20:59
21
21:19
Събота
06
06:19
06:49
07
07:09
07:39
08
08:09
08:39
09
09:09
09:39
10
10:09
10:39
11
11:09
11:39
12
12:09
12:39
13
13:09
13:39
14
14:09
14:39
15
15:09
15:39
16
16:09
16:39
17
17:09
17:39
18
18:09
18:39
19
19:09
19:39
20
20:09
20:39
21
21:09
Неделя/Празник
06
06:19
06:49
07
07:09
07:39
08
08:09
08:39
09
09:09
09:39
10
10:09
10:39
11
11:09
11:39
12
12:09
12:39
13
13:09
13:39
14
14:09
14:39
15
15:09
15:39
16
16:09
16:39
17
17:09
17:39
18
18:09
18:39
19
19:09
19:39
20
20:09
20:39
21
21:09
Спирка Стадион Спартак: Линия Автобус 209
Спирка ХЕИ: Линия Автобус 209
Спирка Дубровник: Линия Автобус 209
Спирка Мир: Линия Автобус 209
Спирка Черноризец Храбър: Линия Автобус 209
Спирка Военна болница: Линия Автобус 209
Спирка Медицински к-с: Линия Автобус 209
Спирка Сотира: Линия Автобус 209
Спирка Спортист: Линия Автобус 209
Спирка Стадион Варна: Линия Автобус 209
Спирка Средношколска: Линия Автобус 209
Спирка Карин дом: Линия Автобус 209
Спирка Ученически комплекс: Линия Автобус 209
Спирка Почивка (обръщач): Линия Автобус 209