Варна >> Транспорт Варна >> Разписание и маршрут на Тролей 88

Тролей 88 - Варна

На тази страница може да намерите информация за разписанието на Тролей 88 - Варна - от център Аспарухово. Автобусни линии на градския и междуградския транспорт - Варна. Маршрути, разписание, информация и спирки на Тролей 88.

център Аспарухово - Народни будители - Л.Каравелов - Калин - Лазур - Джанавара - КЗ - 8-ми декември - Център(срещу Централна поща) - Нептун - Лятно кино Тракия - Трансформатора - Техникумите - Сливница - Тих труд - Младост - ул.Вяра - Централна автобаза - Огоста - Янтра - Искър - Осъм - ТИС Север - 3 март - Армейска - Мургаш - Вежен - Детелина - Кап. Петко - ул.Константин и Ф - бл.407

Линията се поддържа от Градски транспорт Варна ЕАД. За повече информация: http://www.gtvarna.com!
Спирка център Аспарухово: Линия Тролей 88
Делник
06
06:05
06:30
06:55
07
07:15
07:35
07:55
08
08:15
08:35
08:55
09
09:15
09:40
10
10:05
10:25
10:45
11
11:05
11:25
11:45
12
12:05
12:25
12:45
13
13:05
13:25
13:45
14
14:05
14:25
14:45
15
15:05
15:25
15:45
16
16:05
16:25
16:55
17
17:15
17:35
17:55
18
18:15
18:35
18:55
19
19:15
19:35
19:50
20
20:10
20:30
21
21:00
21:30
Събота
07
07:00
07:50
08
08:30
08:50
09
09:15
09:30
10
10:00
10:25
10:40
11
11:00
11:25
11:40
12
12:05
12:25
12:40
13
13:05
13:20
13:40
14
14:05
14:25
14:40
15
15:00
15:25
15:40
16
16:05
16:25
16:50
17
17:10
17:30
17:50
18
18:10
18:30
18:50
19
19:10
19:30
19:50
20
20:10
Неделя/Празник
07
07:00
07:50
08
08:30
08:50
09
09:15
09:30
10
10:00
10:25
10:40
11
11:00
11:25
11:40
12
12:05
12:25
12:40
13
13:05
13:20
13:40
14
14:05
14:25
14:40
15
15:00
15:25
15:40
16
16:05
16:25
16:50
17
17:10
17:30
17:50
18
18:10
18:30
18:50
19
19:10
19:30
19:50
20
20:10
Спирка Народни будители: Линия Тролей 88
Спирка Л.Каравелов: Линия Тролей 88
Спирка Калин: Линия Тролей 88
Спирка Лазур: Линия Тролей 88
Спирка Джанавара: Линия Тролей 88
Спирка КЗ: Линия Тролей 88
Спирка 8-ми декември: Линия Тролей 88
Делник
06
06:16
06:41
07
07:06
07:26
07:46
08
08:06
08:26
08:46
09
09:06
09:26
09:51
10
10:16
10:36
10:56
11
11:16
11:36
11:56
12
12:16
12:36
12:56
13
13:16
13:36
13:56
14
14:16
14:36
14:56
15
15:16
15:36
15:56
16
16:16
16:36
17
17:06
17:26
17:46
18
18:06
18:26
18:46
19
19:06
19:26
19:46
20
20:01
20:21
20:41
21
21:11
21:41
Събота
08
08:01
08:41
09
09:01
09:26
09:41
10
10:11
10:36
10:51
11
11:11
11:36
11:51
12
12:16
12:36
12:51
13
13:16
13:36
13:51
14
14:16
14:36
14:51
15
15:11
15:36
15:51
16
16:16
16:36
17
17:01
17:21
17:41
18
18:01
18:21
18:41
19
19:01
19:21
19:41
20
20:01
20:21
Неделя/Празник
08
08:01
08:41
09
09:01
09:26
09:41
10
10:11
10:36
10:51
11
11:11
11:36
11:51
12
12:16
12:36
12:51
13
13:16
13:36
13:51
14
14:16
14:36
14:51
15
15:11
15:36
15:51
16
16:16
16:36
17
17:01
17:21
17:41
18
18:01
18:21
18:41
19
19:01
19:21
19:41
20
20:01
20:21
Спирка Център(срещу Централна поща): Линия Тролей 88
Спирка Нептун: Линия Тролей 88
Спирка Лятно кино Тракия: Линия Тролей 88
Делник
06
06:25
06:50
07
07:15
07:35
07:55
08
08:15
08:35
08:55
09
09:15
09:35
10
10:00
10:25
10:45
11
11:05
11:25
11:45
12
12:05
12:25
12:45
13
13:05
13:25
13:45
14
14:05
14:25
14:45
15
15:05
15:25
15:45
16
16:05
16:25
16:45
17
17:15
17:35
17:55
18
18:15
18:35
18:55
19
19:15
19:35
19:55
20
20:10
20:30
20:50
21
21:20
21:50
Събота
08
08:10
08:50
09
09:10
09:35
09:50
10
10:20
10:45
11
11:00
11:20
11:45
12
12:00
12:25
12:45
13
13:00
13:25
13:45
14
14:00
14:25
14:45
15
15:00
15:20
15:45
16
16:00
16:25
16:45
17
17:10
17:30
17:50
18
18:10
18:30
18:50
19
19:10
19:30
19:50
20
20:10
20:30
Неделя/Празник
08
08:10
08:50
09
09:10
09:35
09:50
10
10:20
10:45
11
11:00
11:20
11:45
12
12:00
12:25
12:45
13
13:00
13:25
13:45
14
14:00
14:25
14:45
15
15:00
15:20
15:45
16
16:00
16:25
16:45
17
17:10
17:30
17:50
18
18:10
18:30
18:50
19
19:10
19:30
19:50
20
20:10
20:30
Спирка Трансформатора: Линия Тролей 88
Спирка Техникумите - Сливница: Линия Тролей 88
Спирка Тих труд: Линия Тролей 88
Спирка Младост - ул.Вяра: Линия Тролей 88
Спирка Централна автобаза: Линия Тролей 88
Спирка Огоста: Линия Тролей 88
Спирка Янтра: Линия Тролей 88
Спирка Искър: Линия Тролей 88
Спирка Осъм: Линия Тролей 88
Спирка ТИС Север - 3 март: Линия Тролей 88
Спирка Армейска: Линия Тролей 88
Спирка Мургаш: Линия Тролей 88
Спирка Вежен: Линия Тролей 88
Спирка Детелина: Линия Тролей 88
Спирка Кап. Петко - ул.Константин и Ф: Линия Тролей 88
Спирка бл.407: Линия Тролей 88