Варна >> Транспорт Варна >> Разписание и маршрут на Тролей 82

Тролей 82 - Варна

На тази страница може да намерите информация за разписанието на Тролей 82 - Варна - от ЖП Гара. Автобусни линии на градския и междуградския транспорт - Варна. Маршрути, разписание, информация и спирки на Тролей 82.

ЖП Гара - Център(срещу Централна поща) - Нептун - Лятно кино Тракия - Трансформатора - Техникумите - Сливница - Тих труд - Младост - Георги Петлешев - Петя Дубарова - Веселин Ханчев - Мебелна палата - Строител - КАТ - ТИС Север - Ян Хунияди - Армейска - Мургаш - Вежен - Детелина - Кап. Петко - ул.Константин и Ф - бл.407

Линията се поддържа от Градски транспорт Варна ЕАД. За повече информация: http://www.gtvarna.com!
Спирка ЖП Гара: Линия Тролей 82
Делник
05
05:50
06
06:20
06:40
07
07:00
07:20
07:40
07:50
08
08:00
08:20
08:40
09
09:00
09:20
09:40
10
10:00
10:20
10:40
10:52
11
11:07
11:22
11:40
11:50
12
12:07
12:22
12:39
12:52
13
13:07
13:22
13:37
13:50
14
14:07
14:22
14:37
14:52
15
15:07
15:22
15:37
15:50
16
16:07
16:23
16:41
16:55
17
17:11
17:27
17:45
18
18:00
18:18
18:30
18:45
19
19:00
19:20
19:45
20
20:00
20:20
20:40
21
21:05
21:30
22
22:05
Събота
06
06:00
06:20
06:40
07
07:00
07:20
07:40
07:50
08
08:00
08:20
08:40
09
09:00
09:20
09:40
10
10:00
10:20
10:40
10:52
11
11:07
11:22
11:40
11:50
12
12:07
12:22
12:39
12:52
13
13:07
13:22
13:37
13:50
14
14:07
14:22
14:37
14:52
15
15:07
15:22
15:37
15:50
16
16:07
16:23
16:41
16:55
17
17:11
17:27
17:45
18
18:00
18:18
18:30
18:45
19
19:00
19:20
19:45
20
20:00
20:40
21
21:00
21:20
21:40
22
22:05
22:20
Неделя/Празник
06
06:00
06:20
06:40
07
07:00
07:20
07:40
07:50
08
08:00
08:20
08:40
09
09:00
09:20
09:40
10
10:00
10:20
10:40
10:52
11
11:07
11:22
11:40
11:50
12
12:07
12:22
12:39
12:52
13
13:07
13:22
13:37
13:50
14
14:07
14:22
14:37
14:52
15
15:07
15:22
15:37
15:50
16
16:07
16:23
16:41
16:55
17
17:11
17:27
17:45
18
18:00
18:18
18:30
18:45
19
19:00
19:20
19:45
20
20:00
20:40
21
21:00
21:20
21:40
22
22:05
22:20
Спирка Център(срещу Централна поща): Линия Тролей 82
Спирка Нептун: Линия Тролей 82
Спирка Лятно кино Тракия: Линия Тролей 82
Делник
06
06:01
06:31
06:51
07
07:11
07:31
07:51
08
08:01
08:11
08:31
08:51
09
09:11
09:31
09:51
10
10:11
10:31
10:51
11
11:03
11:18
11:33
11:51
12
12:01
12:18
12:33
12:50
13
13:03
13:18
13:33
13:48
14
14:01
14:18
14:33
14:48
15
15:03
15:18
15:33
15:48
16
16:01
16:18
16:34
16:52
17
17:06
17:22
17:38
17:56
18
18:11
18:29
18:41
18:56
19
19:11
19:31
19:56
20
20:11
20:31
20:51
21
21:16
21:41
22
22:16
Събота
06
06:11
06:31
06:51
07
07:11
07:31
07:51
08
08:01
08:11
08:31
08:51
09
09:11
09:31
09:51
10
10:11
10:31
10:51
11
11:03
11:18
11:33
11:51
12
12:01
12:18
12:33
12:50
13
13:03
13:18
13:33
13:48
14
14:01
14:18
14:33
14:48
15
15:03
15:18
15:33
15:48
16
16:01
16:18
16:34
16:52
17
17:06
17:22
17:38
17:56
18
18:11
18:29
18:41
18:56
19
19:11
19:31
19:56
20
20:11
20:31
20:51
21
21:11
21:31
21:51
22
22:16
Неделя/Празник
06
06:11
06:31
06:51
07
07:11
07:31
07:51
08
08:01
08:11
08:31
08:51
09
09:11
09:31
09:51
10
10:11
10:31
10:51
11
11:03
11:18
11:33
11:51
12
12:01
12:18
12:33
12:50
13
13:03
13:18
13:33
13:48
14
14:01
14:18
14:33
14:48
15
15:03
15:18
15:33
15:48
16
16:01
16:18
16:34
16:52
17
17:06
17:22
17:38
17:56
18
18:11
18:29
18:41
18:56
19
19:11
19:31
19:56
20
20:11
20:31
20:51
21
21:11
21:31
21:51
22
22:16
Спирка Трансформатора: Линия Тролей 82
Спирка Техникумите - Сливница: Линия Тролей 82
Спирка Тих труд: Линия Тролей 82
Спирка Младост: Линия Тролей 82
Спирка Георги Петлешев: Линия Тролей 82
Спирка Петя Дубарова: Линия Тролей 82
Спирка Веселин Ханчев: Линия Тролей 82
Спирка Мебелна палата: Линия Тролей 82
Спирка Строител: Линия Тролей 82
Спирка КАТ: Линия Тролей 82
Спирка ТИС Север - Ян Хунияди: Линия Тролей 82
Спирка Армейска: Линия Тролей 82
Спирка Мургаш: Линия Тролей 82
Спирка Вежен: Линия Тролей 82
Спирка Детелина: Линия Тролей 82
Спирка Кап. Петко - ул.Константин и Ф: Линия Тролей 82
Спирка бл.407: Линия Тролей 82