Варна >> Транспорт Варна >> Разписание и маршрут на Автобус 18/40

Автобус 18/40 - Варна

На тази страница може да намерите информация за разписанието на Автобус 18/40 - Варна - от с. Тополи. Автобусни линии на градския и междуградския транспорт - Варна. Маршрути, разписание, информация и спирки на Автобус 18/40.

с. Тополи - Гробище - Разклон Тополи - Пивоварна - Млекозавод - Винзавод - Елпром - НПК Черно море - ВАМО - Борсата - Иван Рилски - Автогара - Патриарх Евтимий - Тракия - Център (срещу Козирката) - Полиграфия - 8-ми декември - КЗ

Линията се поддържа от "Транстриумф Холдинг" АД. За повече информация: http://www.transtriumf.com!
Спирка с. Тополи: Линия Автобус 18/40
Спирка Гробище: Линия Автобус 18/40
Делник
08
08:05;
08:30;
09
09:00;
09:35;
10
10:15;
11
11:05;
11:50;
12
12:35;
13
13:25;
16
16:45;
17
17:10
Събота
07
07:30;
08
08:10;
08:50;
09
09:30;
10
10:20;
11
11:00;
11:55;
12
12:30;
13
13:30;
13:55
Неделя/Празник
07
07:30;
08
08:10;
08:50;
09
09:30;
10
10:20;
11
11:00;
11:55;
12
12:30;
13
13:30;
13:55
Спирка Разклон Тополи: Линия Автобус 18/40
Спирка Пивоварна: Линия Автобус 18/40
Спирка Млекозавод: Линия Автобус 18/40
Спирка Винзавод: Линия Автобус 18/40
Спирка Елпром: Линия Автобус 18/40
Спирка НПК Черно море: Линия Автобус 18/40
Спирка ВАМО: Линия Автобус 18/40
Спирка Борсата: Линия Автобус 18/40
Спирка Иван Рилски: Линия Автобус 18/40
Спирка Автогара: Линия Автобус 18/40
Спирка Патриарх Евтимий: Линия Автобус 18/40
Спирка Тракия: Линия Автобус 18/40
Спирка Център (срещу Козирката): Линия Автобус 18/40
Спирка Полиграфия: Линия Автобус 18/40
Спирка 8-ми декември: Линия Автобус 18/40
Спирка КЗ: Линия Автобус 18/40