Варна >> Транспорт Варна >> Разписание и маршрут на Автобус 18/40

Автобус 18/40 - Варна

На тази страница може да намерите информация за разписанието на Автобус 18/40 - Варна - от КЗ. Автобусни линии на градския и междуградския транспорт - Варна. Маршрути, разписание, информация и спирки на Автобус 18/40.

КЗ - 8-ми декември - Полиграфия - Козирката - Тракия - Патриарх Евтимий - Автогара - Иван Рилски - Борсата - ВАМО - НПК Черно море - Елпром - Винзавод - Млекозавод - Пивоварна - Разклон Тополи - Гробище - с. Тополи

Линията се поддържа от "Транстриумф Холдинг" АД. За повече информация: http://www.transtriumf.com!
Спирка КЗ: Линия Автобус 18/40
Делник
07
07:30;
08
08:00;
08:30;
09
09:00;
09:45;
10
10:35;
11
11:20;
12
12:05;
12:55;
15
15:40;
16
16:25
Събота
07
07:00;
07:40;
08
08:20;
09
09:00;
09:50;
10
10:25;
11
11:20;
12
12:00;
12:50;
13
13:25
Неделя/Празник
07
07:00;
07:40;
08
08:20;
09
09:00;
09:50;
10
10:25;
11
11:20;
12
12:00;
12:50;
13
13:25
Спирка 8-ми декември: Линия Автобус 18/40
Спирка Полиграфия: Линия Автобус 18/40
Спирка Козирката: Линия Автобус 18/40
Спирка Тракия: Линия Автобус 18/40
Спирка Патриарх Евтимий: Линия Автобус 18/40
Спирка Автогара: Линия Автобус 18/40
Спирка Иван Рилски: Линия Автобус 18/40
Спирка Борсата: Линия Автобус 18/40
Спирка ВАМО: Линия Автобус 18/40
Спирка НПК Черно море: Линия Автобус 18/40
Спирка Елпром: Линия Автобус 18/40
Спирка Винзавод: Линия Автобус 18/40
Спирка Млекозавод: Линия Автобус 18/40
Спирка Пивоварна: Линия Автобус 18/40
Спирка Разклон Тополи: Линия Автобус 18/40
Спирка Гробище: Линия Автобус 18/40
Спирка с. Тополи: Линия Автобус 18/40