Варна >> Транспорт Варна >> Разписание и маршрут на Автобус 43

Автобус 43 - Варна

На тази страница може да намерите информация за разписанието на Автобус 43 - Варна - от КЗ. Автобусни линии на градския и междуградския транспорт - Варна. Маршрути, разписание, информация и спирки на Автобус 43.

КЗ - 8-ми декември - Лаврентий - Колхозен пазар - Патриарх Евтимий - Автогара - Иван Рилски - Борсата - ВАМО - Елпром - Винзавод - Пивоварна - Метро - Дом на камиона - Лозарска - Самолета - ДЗС - Поща - Поликлиниката - Игнатиево - с. Припек - с. Слънчево

Спирка КЗ: Линия Автобус 43
Делник
05
05:20;
05:50;
06
06:10;
07
07:30;
10
10:15;
12
12:45;
15
15:20;
16
16:30
17
17:40;
18
18:45;
20
20:15
Събота
05
05:20;
06
06:20;
07
07:20;
10
10:40;
12
12:00;
14
14:40;
16
16:00;
17
17:20;
19
19:50
Неделя/Празник
05
05:20;
06
06:20;
07
07:20;
10
10:40;
12
12:00;
14
14:40;
16
16:00;
17
17:20;
19
19:50
Спирка 8-ми декември: Линия Автобус 43
Делник
05
05:22
05:52
06
06:12
07
07:32
10
10:17
12
12:47
15
15:22
16
16:37
17
17:42
18
18:47
20
20:17
Събота
05
05:22
06
06:22
07
07:22
10
10:42
12
12:02
14
14:42
16
16:02
17
17:22
19
19:52
Неделя/Празник
05
05:22
06
06:22
07
07:22
10
10:42
12
12:02
14
14:42
16
16:02
17
17:22
19
19:52
Спирка Лаврентий: Линия Автобус 43
Спирка Колхозен пазар: Линия Автобус 43
Делник
05
05:27
05:57
06
06:17
07
07:37
10
10:22
12
12:52
15
15:27
16
16:42
17
17:47
18
18:52
20
20:22
Събота
05
05:27
06
06:27
07
07:27
10
10:47
12
12:07
14
14:47
16
16:07
17
17:27
19
19:57
Неделя/Празник
05
05:27
06
06:27
07
07:27
10
10:47
12
12:07
14
14:47
16
16:07
17
17:27
19
19:57
Спирка Патриарх Евтимий: Линия Автобус 43
Спирка Автогара: Линия Автобус 43
Спирка Иван Рилски: Линия Автобус 43
Спирка Борсата: Линия Автобус 43
Делник
05
05:37
06
06:07
06:27
07
07:47
10
10:32
13
13:02
15
15:37
16
16:52
17
17:57
19
19:02
20
20:32
Събота
05
05:37
06
06:37
07
07:37
10
10:57
12
12:17
14
14:57
16
16:17
17
17:37
20
20:07
Неделя/Празник
05
05:37
06
06:37
07
07:37
10
10:57
12
12:17
14
14:57
16
16:17
17
17:37
20
20:07
Спирка ВАМО: Линия Автобус 43
Делник
05
05:38
06
06:08
06:28
07
07:48
10
10:33
13
13:03
15
15:38
16
16:53
17
17:58
19
19:03
20
20:33
Събота
05
05:38
06
06:38
07
07:38
10
10:58
12
12:18
14
14:58
16
16:18
17
17:38
20
20:08
Неделя/Празник
05
05:38
06
06:38
07
07:38
10
10:58
12
12:18
14
14:58
16
16:18
17
17:38
20
20:08
Спирка Елпром: Линия Автобус 43
Спирка Винзавод: Линия Автобус 43
Спирка Пивоварна: Линия Автобус 43
Спирка Метро: Линия Автобус 43
Спирка Дом на камиона: Линия Автобус 43
Спирка Лозарска: Линия Автобус 43
Спирка Самолета: Линия Автобус 43
Спирка ДЗС: Линия Автобус 43
Спирка Поща: Линия Автобус 43
Спирка Поликлиниката: Линия Автобус 43
Спирка Игнатиево: Линия Автобус 43
Спирка с. Припек: Линия Автобус 43
Спирка с. Слънчево: Линия Автобус 43