Бургас >> Транспорт Бургас >> Разписание и маршрут на Автобус 8

Автобус 8 - Бургас

На тази страница може да намерите информация за разписанието на Автобус 8 - Бургас - от Автогара Запад. Автобусни линии на градския и междуградския транспорт - Бургас. Маршрути, разписание, информация и спирки на Автобус 8.

Автогара Запад - Училище Васил Априлов - Автотранспорт - Булаир - ЖП Гара - Иван Вазов - Стадион Черноморец - Метални изделия - Родопа - Яна - Кв. Победа - Стопански двор - Пл. Горно Езерово - кв. Горно Езерово

Спирка Автогара Запад: Линия Автобус 8
Делник
06
06:00
06:35
07
07:10
07:40
08
08:25
10
10:00
11
11:10
12
12:15
13
13:10
14
14:00
15
15:00
16
16:00
16:35
17
17:20
17:50
18
18:35
19
19:15
19:50
21
21:00
22
22:40
Събота
05
05:40
07
07:00
08
08:20
10
10:00
12
12:00
14
14:00
16
16:00
17
17:30
18
18:50
20
20:10
22
22:30
Неделя/Празник
05
05:40
07
07:00
08
08:20
10
10:00
12
12:00
14
14:00
16
16:00
17
17:30
18
18:50
20
20:10
22
22:30
Спирка Училище Васил Априлов: Линия Автобус 8
Спирка Автотранспорт: Линия Автобус 8
Спирка Булаир: Линия Автобус 8
Спирка ЖП Гара: Линия Автобус 8
Спирка Иван Вазов: Линия Автобус 8
Спирка Стадион Черноморец: Линия Автобус 8
Спирка Метални изделия: Линия Автобус 8
Спирка Родопа: Линия Автобус 8
Спирка Яна: Линия Автобус 8
Спирка Кв. Победа: Линия Автобус 8
Спирка Стопански двор: Линия Автобус 8
Спирка Пл. Горно Езерово: Линия Автобус 8
Спирка кв. Горно Езерово: Линия Автобус 8