Пловдив >> Транспорт Пловдив >> Разписание и маршрут на Автобус 93

Автобус 93 - Пловдив

На тази страница може да намерите информация за разписанието на Автобус 93 - Пловдив - от Стъкларски завод. Автобусни линии на градския и междуградския транспорт - Пловдив. Маршрути, разписание, информация и спирки на Автобус 93.

Стъкларски завод - Петров Комерс - Химснаб - Дилянка - парк Линията - река Марица - Шкода - ресторант Стадиона (от страна на болницата) - кино Фламинго - площад Съединение - Тунела Север - Тунела Юг - Родопи - Росица - Полиграфия - Moto-pfohe - Септемврийска - Метро - А10 - бл.38 - Кметство Тракия - бл. 49 - Сани - Форум Тракия (ул. Съединение) - Кан Крум - Хлебозавода - Детски свят - бл. 221

Спирка Стъкларски завод: Линия Автобус 93
Спирка Петров Комерс: Линия Автобус 93
Спирка Химснаб: Линия Автобус 93
Спирка Дилянка: Линия Автобус 93
Спирка парк Линията: Линия Автобус 93
Спирка река Марица: Линия Автобус 93
Спирка Шкода: Линия Автобус 93
Делник
06
06:17
06:29
06:41
06:53
07
07:05
07:22
07:38
07:54
08
08:06
08:18
08:30
08:42
08:58
09
09:14
09:30
09:42
09:54
10
10:06
10:22
10:46
11
11:06
11:18
11:30
11:42
11:58
12
12:22
12:42
12:54
13
13:06
13:18
13:34
13:58
14
14:18
14:30
14:42
14:54
15
15:06
15:26
15:38
15:54
16
16:06
16:18
16:30
16:42
16:58
17
17:14
17:30
17:42
17:54
18
18:06
18:18
18:34
18:50
19
19:06
19:30
19:54
20
20:45
21
21:25
22
22:05
Събота
07
07:16
07:59
08
08:42
08:nbsp;
09
09:25
10
10:08
10:51
11
11:34
12
12:17
13
13:00
13:43
14
14:26
15
15:09
15:52
16
16:35
17
17:18
18
18:01
18:44
19
19:27
20
20:10
20:53
21
21:35
Неделя/Празник
07
07:16
07:59
08
08:42
08:nbsp;
09
09:25
10
10:08
10:51
11
11:34
12
12:17
13
13:00
13:43
14
14:26
15
15:09
15:52
16
16:35
17
17:18
18
18:01
18:44
19
19:27
20
20:10
20:53
21
21:35
Спирка ресторант Стадиона (от страна на болницата): Линия Автобус 93
Спирка кино Фламинго: Линия Автобус 93
Спирка площад Съединение: Линия Автобус 93
Делник
06
06:22
06:34
06:46
06:58
07
07:10
07:27
07:43
07:59
08
08:11
08:23
08:35
08:47
09
09:03
09:19
09:35
09:47
09:59
10
10:11
10:27
10:51
11
11:11
11:23
11:35
11:47
12
12:03
12:27
12:47
12:59
13
13:11
13:23
13:39
14
14:03
14:23
14:35
14:47
14:59
15
15:11
15:31
15:43
15:59
16
16:11
16:23
16:35
16:47
17
17:03
17:19
17:35
17:47
17:59
18
18:11
18:23
18:39
18:55
19
19:11
19:35
19:59
20
20:50
21
21:30
22
22:10
Събота
07
07:22
08
08:05
08:48
09
09:31
10
10:14
10:57
11
11:40
12
12:23
13
13:06
13:49
14
14:32
15
15:15
15:58
16
16:41
17
17:24
18
18:07
18:50
19
19:33
20
20:16
20:58
21
21:41
Неделя/Празник
07
07:22
08
08:05
08:48
09
09:31
10
10:14
10:57
11
11:40
12
12:23
13
13:06
13:49
14
14:32
15
15:15
15:58
16
16:41
17
17:24
18
18:07
18:50
19
19:33
20
20:16
20:58
21
21:41
Спирка Тунела Север: Линия Автобус 93
Спирка Тунела Юг: Линия Автобус 93
Спирка Родопи: Линия Автобус 93
Спирка Росица: Линия Автобус 93
Спирка Полиграфия: Линия Автобус 93
Спирка Moto-pfohe: Линия Автобус 93
Спирка Септемврийска: Линия Автобус 93
Спирка Метро: Линия Автобус 93
Спирка А10 - бл.38: Линия Автобус 93
Спирка Кметство Тракия: Линия Автобус 93
Спирка бл. 49: Линия Автобус 93
Спирка Сани: Линия Автобус 93
Спирка Форум Тракия (ул. Съединение): Линия Автобус 93
Спирка Кан Крум: Линия Автобус 93
Спирка Хлебозавода: Линия Автобус 93
Спирка Детски свят: Линия Автобус 93
Спирка бл. 221: Линия Автобус 93