Пловдив >> Транспорт Пловдив >> Разписание и маршрут на Автобус 10

Автобус 10 - Пловдив

На тази страница може да намерите информация за разписанието на Автобус 10 - Пловдив - от Обръщач Юндола. Автобусни линии на градския и междуградския транспорт - Пловдив. Маршрути, разписание, информация и спирки на Автобус 10.

Обръщач Юндола - ОМГ акад.Кирил Попов - Момина сълза - СОУ Кирил и Методи - Магазин Сани - Иван Гешев - Силистра - Хирургии - ХЕИ - МОЛ Пловдив - Братската могила - Чернишевски - 17 - Спортно училище - Гусла - Михаил Даев - Мальовица (към ул. Пещера) - ОУ Антим Първи (към ул.Гладстон) - Синдикален дом - Цар Симеоновата градина - Централна поща - Родопи - братя Свещарови - стадион Ботев - Аграрен университет (от страна на университета) - Мотоцентър (към бул. Освобождение) - Мебелна къща (Асеновградско шосе) - А1 - бл. 203 - бл. 244 - бл. 249 - Детски свят - Хлебозавода - Пазар на хлебозавода - Кан Крум (от страна на СОУ) - Форум Тракия (ул. Съединение) - СОУ Димитър Матевски - СОУ Черноризец Храбър - бл. 265 - ресторант Син кос

Спирка Обръщач Юндола: Линия Автобус 10
Делник
06
06:17
06:26
06:35
06:44
06:53
07
07:02
07:11
07:21
07:31
07:41
07:51
08
08:00
08:09
08:18
08:27
08:36
08:45
08:55
09
09:05
09:16
09:28
09:37
09:46
09:55
10
10:04
10:13
10:22
10:32
10:42
10:52
11
11:02
11:11
11:20
11:29
11:38
11:47
11:56
12
12:06
12:16
12:26
12:36
12:45
12:54
13
13:03
13:12
13:21
13:30
13:40
13:50
14
14:00
14:10
14:19
14:28
14:37
14:46
14:55
15
15:04
15:14
15:24
15:34
15:44
15:53
16
16:02
16:11
16:20
16:29
16:38
16:48
16:58
17
17:08
17:18
17:27
17:36
17:45
17:54
18
18:03
18:12
18:22
18:32
18:42
18:52
19
19:03
19:13
19:22
19:31
19:40
19:49
19:59
20
20:09
20:19
20:29
20:38
20:47
20:56
21
21:05
21:14
21:31
21:46
Събота
06
06:48
07
07:10
07:32
07:54
08
08:24
08:46
09
09:08
09:30
10
10:00
10:22
10:44
11
11:06
11:36
11:58
12
12:20
12:42
13
13:12
13:34
13:56
14
14:18
14:48
15
15:10
15:32
15:54
16
16:24
16:46
17
17:08
17:30
18
18:00
18:22
18:44
19
19:06
19:36
19:58
20
20:18
20:42
21
21:12
21:34
21:53
Неделя/Празник
06
06:48
07
07:10
07:32
07:54
08
08:24
08:46
09
09:08
09:30
10
10:00
10:22
10:44
11
11:06
11:36
11:58
12
12:20
12:42
13
13:12
13:34
13:56
14
14:18
14:48
15
15:10
15:32
15:54
16
16:24
16:46
17
17:08
17:30
18
18:00
18:22
18:44
19
19:06
19:36
19:58
20
20:18
20:42
21
21:12
21:34
21:53
Спирка ОМГ акад.Кирил Попов: Линия Автобус 10
Спирка Момина сълза: Линия Автобус 10
Спирка СОУ Кирил и Методи: Линия Автобус 10
Спирка Магазин Сани: Линия Автобус 10
Спирка Иван Гешев: Линия Автобус 10
Спирка Силистра: Линия Автобус 10
Спирка Хирургии: Линия Автобус 10
Делник
06
06:22
06:31
06:40
06:49
06:58
07
07:08
07:17
07:27
07:37
07:47
07:57
08
08:06
08:15
08:24
08:33
08:42
08:51
09
09:01
09:11
09:22
09:34
09:43
09:52
10
10:01
10:10
10:19
10:28
10:38
10:48
10:58
11
11:08
11:17
11:26
11:35
11:44
11:53
12
12:02
12:12
12:22
12:32
12:42
12:51
13
13:00
13:09
13:18
13:27
13:36
13:46
13:56
14
14:06
14:16
14:25
14:34
14:43
14:52
15
15:01
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
15:59
16
16:08
16:17
16:26
16:35
16:44
16:54
17
17:04
17:14
17:24
17:33
17:42
17:51
18
18:00
18:09
18:18
18:28
18:38
18:48
18:58
19
19:09
19:19
19:28
19:37
19:46
19:55
20
20:05
20:14
20:24
20:34
20:43
20:52
21
21:01
21:10
21:19
21:36
21:51
Събота
06
06:53
07
07:16
07:38
08
08:00
08:30
08:52
09
09:14
09:36
10
10:06
10:28
10:50
11
11:12
11:42
12
12:04
12:26
12:48
13
13:18
13:40
14
14:02
14:24
14:54
15
15:16
15:38
16
16:00
16:30
16:52
17
17:14
17:36
18
18:06
18:28
18:50
19
19:12
19:42
20
20:04
20:23
20:47
21
21:17
21:39
21:58
Неделя/Празник
06
06:53
07
07:16
07:38
08
08:00
08:30
08:52
09
09:14
09:36
10
10:06
10:28
10:50
11
11:12
11:42
12
12:04
12:26
12:48
13
13:18
13:40
14
14:02
14:24
14:54
15
15:16
15:38
16
16:00
16:30
16:52
17
17:14
17:36
18
18:06
18:28
18:50
19
19:12
19:42
20
20:04
20:23
20:47
21
21:17
21:39
21:58
Спирка ХЕИ: Линия Автобус 10
Спирка МОЛ Пловдив: Линия Автобус 10
Спирка Братската могила: Линия Автобус 10
Спирка Чернишевски - 17: Линия Автобус 10
Спирка Спортно училище: Линия Автобус 10
Спирка Гусла: Линия Автобус 10
Спирка Михаил Даев: Линия Автобус 10
Спирка Мальовица (към ул. Пещера): Линия Автобус 10
Спирка ОУ Антим Първи (към ул.Гладстон): Линия Автобус 10
Спирка Синдикален дом: Линия Автобус 10
Спирка Цар Симеоновата градина: Линия Автобус 10
Спирка Централна поща: Линия Автобус 10
Спирка Родопи: Линия Автобус 10
Спирка братя Свещарови: Линия Автобус 10
Спирка стадион Ботев: Линия Автобус 10
Спирка Аграрен университет (от страна на университета): Линия Автобус 10
Спирка Мотоцентър (към бул. Освобождение): Линия Автобус 10
Спирка Мебелна къща (Асеновградско шосе): Линия Автобус 10
Спирка А1 - бл. 203: Линия Автобус 10
Спирка бл. 244: Линия Автобус 10
Спирка бл. 249: Линия Автобус 10
Спирка Детски свят: Линия Автобус 10
Спирка Хлебозавода - Пазар на хлебозавода: Линия Автобус 10
Спирка Кан Крум (от страна на СОУ): Линия Автобус 10
Спирка Форум Тракия (ул. Съединение): Линия Автобус 10
Спирка СОУ Димитър Матевски: Линия Автобус 10
Спирка СОУ Черноризец Храбър: Линия Автобус 10
Спирка бл. 265: Линия Автобус 10
Спирка ресторант Син кос: Линия Автобус 10