София >> Транспорт София >> Разписание и маршрут на Автобус 119

Автобус 119 - София

На тази страница може да намерите информация за разписанието на Автобус 119 - София - от Автостанция Изток. Автобусни линии на градския и междуградския транспорт - София. Маршрути, разписание, информация и спирки на Автобус 119.

Автостанция Изток - ул. Ст. Доспевски - бл. 11 жк. Левски-В - Сервиз Изток - Разклона за летището - СПИ Проф.П.Мутафчиев - Моста на р.Искър - Махала Батареята - Махала Япаджа - По желание - Промишлена зона - Моста на Лесновска река - кв. Челопечене - Община Кремиковци - 16-ти ДКЦ - Хлебозавод Ботунец АД - бл. 3 ж.к.Ботунец-1 - Супермаркет - Център кв.Ботунец - 16-ти ДКЦ - ж.к. Ботунец-2 - Институт по черна металургия - МК Кремиковци

Спирка Автостанция Изток: Линия Автобус 119
Делник
07
07:47
09
09:25
11
11:58
14
14:26
15
15:50
16
16:32
Събота
09
09:13
14
14:29
Неделя/Празник
09
09:13
14
14:29
Спирка ул. Ст. Доспевски: Линия Автобус 119
Делник
07
07:49
09
09:27
12
12:00
14
14:28
15
15:52
16
16:34
Събота
09
09:15
14
14:31
Неделя/Празник
09
09:15
14
14:31
Спирка бл. 11 жк. Левски-В: Линия Автобус 119
Делник
07
07:50
09
09:28
12
12:01
14
14:29
15
15:53
16
16:35
Събота
09
09:16
14
14:32
Неделя/Празник
09
09:16
14
14:32
Спирка Сервиз Изток: Линия Автобус 119
Делник
07
07:54
09
09:32
12
12:05
14
14:33
15
15:57
16
16:39
Събота
09
09:20
14
14:36
Неделя/Празник
09
09:20
14
14:36
Спирка Разклона за летището: Линия Автобус 119
Делник
07
07:57
09
09:35
12
12:08
14
14:36
16
16:00
16:42
Събота
09
09:23
14
14:39
Неделя/Празник
09
09:23
14
14:39
Спирка СПИ Проф.П.Мутафчиев: Линия Автобус 119
Делник
07
07:58
09
09:36
12
12:09
14
14:37
16
16:01
16:43
Събота
09
09:24
14
14:40
Неделя/Празник
09
09:24
14
14:40
Спирка Моста на р.Искър: Линия Автобус 119
Делник
07
07:59
09
09:37
12
12:10
14
14:38
16
16:02
16:44
Събота
09
09:25
14
14:41
Неделя/Празник
09
09:25
14
14:41
Спирка Махала Батареята: Линия Автобус 119
Делник
08
08:00
09
09:38
12
12:11
14
14:39
16
16:03
16:45
Събота
09
09:26
14
14:42
Неделя/Празник
09
09:26
14
14:42
Спирка Махала Япаджа: Линия Автобус 119
Делник
08
08:01
09
09:39
12
12:12
14
14:40
16
16:04
16:46
Събота
09
09:27
14
14:43
Неделя/Празник
09
09:27
14
14:43
Спирка По желание: Линия Автобус 119
Делник
08
08:03
09
09:41
12
12:14
14
14:42
16
16:06
16:48
Събота
09
09:29
14
14:45
Неделя/Празник
09
09:29
14
14:45
Спирка Промишлена зона: Линия Автобус 119
Делник
08
08:04
09
09:42
12
12:15
14
14:43
16
16:07
16:49
Събота
09
09:30
14
14:46
Неделя/Празник
09
09:30
14
14:46
Спирка Моста на Лесновска река: Линия Автобус 119
Делник
08
08:09
09
09:47
12
12:20
14
14:48
16
16:12
16:54
Събота
09
09:35
14
14:51
Неделя/Празник
09
09:35
14
14:51
Спирка кв. Челопечене: Линия Автобус 119
Делник
08
08:11
09
09:49
12
12:22
14
14:50
16
16:14
16:56
Събота
09
09:37
14
14:53
Неделя/Празник
09
09:37
14
14:53
Спирка Община Кремиковци: Линия Автобус 119
Делник
08
08:14
09
09:52
12
12:25
14
14:53
16
16:17
16:59
Събота
09
09:40
14
14:56
Неделя/Празник
09
09:40
14
14:56
Спирка 16-ти ДКЦ: Линия Автобус 119
Делник
08
08:17
09
09:55
12
12:28
14
14:56
16
16:20
17
17:02
Събота
09
09:43
14
14:59
Неделя/Празник
09
09:43
14
14:59
Спирка Хлебозавод Ботунец АД: Линия Автобус 119
Делник
08
08:18
09
09:56
12
12:29
14
14:57
16
16:21
17
17:03
Събота
09
09:44
15
15:00
Неделя/Празник
09
09:44
15
15:00
Спирка бл. 3 ж.к.Ботунец-1: Линия Автобус 119
Делник
08
08:19
09
09:57
12
12:30
14
14:58
16
16:22
17
17:04
Събота
09
09:45
15
15:01
Неделя/Празник
09
09:45
15
15:01
Спирка Супермаркет: Линия Автобус 119
Делник
08
08:20
09
09:58
12
12:31
14
14:59
16
16:23
17
17:05
Събота
09
09:46
15
15:02
Неделя/Празник
09
09:46
15
15:02
Спирка Център кв.Ботунец: Линия Автобус 119
Делник
08
08:21
09
09:59
12
12:32
15
15:00
16
16:24
17
17:06
Събота
09
09:47
15
15:03
Неделя/Празник
09
09:47
15
15:03
Спирка 16-ти ДКЦ: Линия Автобус 119
Делник
08
08:22
10
10:00
12
12:33
15
15:01
16
16:25
17
17:07
Събота
09
09:48
15
15:04
Неделя/Празник
09
09:48
15
15:04
Спирка ж.к. Ботунец-2: Линия Автобус 119
Делник
08
08:23
10
10:01
12
12:34
15
15:02
16
16:26
17
17:08
Събота
09
09:49
15
15:05
Неделя/Празник
09
09:49
15
15:05
Спирка Институт по черна металургия: Линия Автобус 119
Делник
08
08:25
10
10:03
12
12:36
15
15:04
16
16:28
17
17:10
Събота
09
09:51
15
15:07
Неделя/Празник
09
09:51
15
15:07
Спирка МК Кремиковци: Линия Автобус 119
Делник
08
08:27
10
10:05
12
12:38
15
15:06
16
16:30
17
17:12
Събота
09
09:53
15
15:09
Неделя/Празник
09
09:53
15
15:09