Самоков >> Транспорт Самоков >> Разписание и маршрут на Автобус Самоков - Боровец

Автобус Самоков - Боровец - Самоков

На тази страница може да намерите информация за разписанието на Автобус Самоков - Боровец - Самоков - от Автогара Самоков. Автобусни линии на градския и междуградския транспорт - Самоков. Маршрути, разписание, информация и спирки на Автобус Самоков - Боровец.

Автогара Самоков - Спирка Боровец

Спирка Автогара Самоков: Линия Автобус Самоков - Боровец
Делник
07
07:30
08
08:30
09
09:00
09:30
10
10:00
10:30
11
11:00
11:30
12
12:00
12:30
13
13:00
13:30
14
14:00
14:30
15
15:00
15:30
16
16:00
16:30
17
17:00
17:30
18
18:30
19
19:00
Събота
07
07:30
08
08:30
09
09:00
09:30
10
10:00
10:30
11
11:00
11:30
12
12:00
12:30
13
13:00
13:30
14
14:00
14:30
15
15:00
15:30
16
16:00
16:30
17
17:00
17:30
18
18:30
19
19:00
Неделя/Празник
07
07:30
08
08:30
09
09:00
09:30
10
10:00
10:30
11
11:00
11:30
12
12:00
12:30
13
13:00
13:30
14
14:00
14:30
15
15:00
15:30
16
16:00
16:30
17
17:00
17:30
18
18:30
19
19:00
Спирка Спирка Боровец: Линия Автобус Самоков - Боровец